Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lê Hữu Trác

Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên
02213943242
02213943242
c2lehuutrac.hungyen@moet.edu.vn